4 listopada 2014

System dwójkowy zwany też binarnym.


W układzie dwójkowym, w którym podstawą jest liczba 2 do zapisu liczb potrzebne są tylko dwie cyfry: 0 i 1, a więc dowolna liczba dwójkowa zawiera same zera i jedynki – znak dwójkowy (0 lub 1) nazywany jest bitem.
W Europie system dwójkowy pojawił się pierwszy raz w zapiskach angielskiego astronoma i geografa Thomasa Hariota (1560-1621), następnie Francis Bacon (1561-1622), kanclerz angielski, używał szyfru dwuliterowego stosując litery A i B, z których budował pięcioznakowe ciągi. Dużego postępu w badaniach systemu dwójkowego dokonał Gotfried Wilhelm Leibniz (1646-1716).
Leibniz zajmował się niemal wszystkim, rozpoczynając od stworzenia rachunku różniczkowego, idei „calculemus” po opracowanie teorii monad, prawa ciągłości, zasady racji dostatecznej i w końcu kodu binarnego.
Leibniz był zafascynowany własnościami i możliwościami systemu binarnego. Ideę zapisu binarnego Leibniz przejął z Chin. Symbole 0 i 1 rozumiał, jako podstawowe symbole systemu liczbowego. To on opracował reguły działań binarnych, wyjaśnił jak można mechanicznie dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić liczby binarne i stworzył projekt maszyny „binarnej”.
Zaletą systemu dwójkowego w opinii Leibniza jest łatwość wykonywania operacji arytmetycznych. Operacje są tak proste, że nigdy nie musimy zgadywać albo postępować metodą prób i błędów, co ma miejsce w przypadku zwykłego dzielenia. Leibniz wskazuje na praktyczne wykorzystanie systemu binarnego w ważeniu i jego zastosowanie w systemie monetarnym Kodem binarnym posługują się też Murzyni w buszu stosując do komunikowania tam-tamy.
W latach czterdziestych XX wieku opracowywano teoretyczne podstawy działania maszyn cyfrowych i zwrócono uwagę na system binarny. Słowo bit po raz pierwszy pojawiło się w literaturze informatycznej w roku 1948 w pracach znanego teoretyka informatyki Claude'a Shannona, który przyznał, iż zapożyczył ten termin od naukowca Johna Turkey'a . Bit powstał w trakcie drugiego śniadania, gdy John obmyślał zgrabne terminy dla pojęcia cyfry dwójkowej (binary digit).

ŹRÓDŁA: http://pl.wikipedia.org/wiki/Dw%C3%B3jkowy_system_liczbowy
http://www.math.edu.pl/system-binarny
http://www.computerworld.pl/artykuly/316592/Matematyka.i.metafizyka.html
http://kft.umcs.lublin.pl/baran/epk/history2.html

KORNELIA JAKÓBIEC 1C